WORK AND TRAVEL ŞARTLARI? 

Work and Travel programına halen Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokullarda okuyan Üniversite öğrencileri ve öğrencilikleri devam eden Master ve Doktora öğrencileri katılabilmektedir. Ancak sadece öğrenci olmak bu programa katılabilmek ve vize alabilmek için yeterli değildir. Bu konuya biraz daha açıklık getirmek maksadıyla yazının devamında maddeler halinde Work and Travel için uygun adayların detaylarını görebilirsiniz.

Aşağıdaki şartlara uyan her öğrenci Work and  Travel programına katılabilir:

1- Devam zorunluluğu olan herhangi bir 4 yıllık Fakülte, 4 yıllık Yüksekokul, yüksek lisans ve Açık Öğretim Fakültesi’nde sadece İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyanlar katılabilirler. 2 Yıllık Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrenciler Work and Travel Programina KATILAMAZLAR.

2- 4.0 üzerinden en az 2.00 (100 lük sisteme göre en az 60) Genel Not ortalamasına sahip olanlar (tüm dönem ortalamaları vize görevlileri tarafından değerlendirme kapsamına alınmaktadır). Konsolosluk bu konuda esnek davranıp ortalaması 1.70 civarında olan öğrencilere de vize alma şansı tanımaktadır.

3- Geçmiş dönemlerde herhangi bir dönemde düşük not veya dikkat çekici bir not ortalaması düşüşü yaşamamış olanlar,

4- Konuşma İngilizce seviyesi en az orta seviyede olanlar (ICCP TURKEY yetkilileri ile yapılacak mülakatlar sonunda belirlenmektedir),

5- 18  – 25 yaş  aralığında olanlar

6- Hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler

7- Üniversitelerde son sınıflarda okuyan öğrenciler  (Türkiyeye geri döndükten sonraki  planlarını  anlatmaları gerekmektedirler).

Bu maddelere uygun olan adaylar programa katılmak için ön şartları yerine getirmiş olurlar ancak yine de vize alabileceklerine dair her hangi bir garanti söz konusu değildir. Amerikan Göçmenlik Hukuku ve Vize kanunlarına göre Vize Görevlileri diledikleri kişiye vize verip vermemekte serbesttir. Vizesi onaylanmayan öğrenciye kanunlara göre vize memuru bir açıklama yapmak zorunda değildir. Vize aşamasında ICCP TURKEY’nin görevi kanun ve yönetmeliklerin belirlediği limitler dahilinde öğrenciye vize danışmanlığı sunmak ve vize alması için gereken yasal evrakları temin etmesinde yardımcı olmaktır. ICCP TURKEY ve Sponsor kuruluş hiç bir şekilde vize memurunun kararına müdahale edemez ve verilen karardan sorumlu tutulamaz.

ICCP TURKEY tüm adaylarını yukarıda açıklanan maddeler dahilinde değerlendirmekte, olası bir risk durumunda adayları programa almamaktadır çünkü vize alması riskli öğrencilerin en baştan programa kabul edilmemesi hem kendileri, hem de şirketimiz için en iyi yoldur. Daha fazla detaylı bilgi katılımcılarımıza başvuruları esnasında verilmektedir.